mgr Joanna Drożyńska
z-ca Dyrektora

Jestem absolwentką Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i Podyplomowych studiów z zakresu edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz język angielski w wychowaniu przedszkolnym na Kujawsko – Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy.

Od 2009 roku pracuję w przedszkolu. Swoją pracę rozpoczynałam od stanowiska pomoc nauczyciela. Po 2 latach zostałam nauczycielem i na tym stanowisku pracuję do dziś.

W roku 2018 otrzymałam nagrodę dyrektora za osiągnięcia w dziedzinie pracy wychowawczo – dydaktycznej i organizacji pracy z dziećmi. Nieustannie dążę do wzbogacania mojego warsztatu pracy biorąc udział w  różnego rodzaju szkoleniach, kursach, warsztatach itp.

Obecnie jestem wychowawcą grupy 4, 5 – latków oraz Zastępcą Dyrektora w Zaczarowanym Zakątku.

Jestem osobom uśmiechniętą, cierpliwą, troskliwą oraz zaangażowaną w swoją pracę. Staram się rzetelnie realizować zadania mi powierzone z uwzględnieniem wszechstronnego rozwoju każdego dziecka. Priorytetem w mojej pracy jest zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa, niesienie pomocy w sytuacjach problemowych, poszanowanie praw dziecka oraz ich indywidualności. Bardzo istotna dla mnie jest kwestia dobrej współpracy z rodzicami.

Praca z dziećmi przynosi mi wiele radości i satysfakcji ponieważ robię to co lubię. Najpiękniejszą nagrodą za trud wkładany w opiekę i wychowanie swoich podopiecznych jest dla mnie ich radość. Widząc uśmiechnięte buźki dzieci wiem, że to co robię ma sens. To daje mi siłę i jeszcze większą motywację do dalszego działania. Najważniejsze jest dla mnie, aby dziecko czuło się bezpiecznie i było szczęśliwe.

Przedszkole Niepubliczne
Zaczarowany Zakątek