RAMOWY ROZKŁAD DNIA
GODZINY RODZAJ AKTYWNOŚCI
6.30 – 8.15 Własna aktywność dzieci
• zabawy w kącikach zainteresowań,
• wykonywanie zadań indywidualnych,
• czynności porządkowe,
• pomoc w przygotowaniu do zajęć,
• ćwiczenia i zabawy ruchowe.
8.15 – 8.30 Przygotowanie do śniadania
• zabiegi higieniczne, czynności porządkowe.
8.30 – 9.00 I śniadanie (grupa II i III)
8.45 – 9.15 I śniadanie (grupa I)
9.00 – 10.00 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o nowa podstawę programową (grupa II i III)
9.30 – 10.00 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową (grupa I)
10.00 – 10.45 Zajęcia dodatkowe wynikające z planu (j. angielski, rytmika, metoda dobrego startu, taniec, teatr i inne).
10.45 – 11.00 Przygotowanie do posiłku
• zabiegi higieniczne, czynności porządkowe.
11.00 – 11.30 II śniadanie
11.30 – 12.30 Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową.
• Spacery, wycieczki oraz pobyt w ogrodzie przedszkolnym:
• zabawy organizowane i swobodne,
• gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka,
• obserwacje.
12.30 – 13.00 Przygotowanie do obiadu
• zabiegi higieniczne, czynności porządkowe.
13.00 – 13.45 Obiad
13.45 – 14.30 Grupy młodsze: odpoczynek poobiedni, kwadrans na bajkę
Grupy starsze: relaksacja przy muzyce
14.30 – 14.50 Zajęcia dodatkowe wynikające z planu:
• ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych,
• zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci,
• zabawy tematyczne,
• zabawy w terenie.
14.50 – 15.00 Przygotowanie do
podwieczorku
• zabiegi higieniczne, czynności porządkowe.
15.00 – 15.30 Podwieczorek
15.30 – 17.30 Zabawy indywidualne i grupowe
rozchodzenie się dzieci do domu w grupach łączonych.
Przedszkole Niepubliczne
Zaczarowany Zakątek